Nr 4 (2021)
Opis numeru

Recenzenci rocznika 2021 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego w porządku alfabetycznym:

dr Jarosław Antoniuk
dr hab. Kinga Bączyk Rozwadowska, prof. UMK
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
prof. dr hab. Rafał Blicharz
dr Magdalena Bławat
dr Piotr Cybula
dr Tomasz Czech
dr Tomasz Dąbrowski
prof. dr hab. Przemysław Drapała
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG
prof. dr hab. Bogusława Gnela
dr Agnieszka Goldiszewicz
dr Przemysław Gorzko
dr hab. Jerzy Gospodarek, prof. SGH
dr Justyna Goździewicz Biechońska
dr Katarzyna Górska
dr Aleksander Grebieniow
dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
dr Michał Hejbudzki
dr hab. Beata Janiszewska
dr Tomasz Jasiakiewicz
prof. dr hab. Konrad Kohutek
prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak
dr Krzysztof Korus
dr Krzysztof Kurosz
dr hab. Bogusław Lackoroński
dr Anita Lutkiewicz Rucińska
dr Jakub M. Łukasiewicz
dr Małgorzata Modrzejewska
dr Piotr Mysiak
dr Piotr Nazaruk
dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW
dr Izabela Nowacka
dr hab. Magdalena Olczyk, prof. ALK
prof. dr hab. Adam Olejniczak
dr Robert Paliwoda
dr Jakub Pawliczak
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
dr Jerzy Słyk
dr Karol Smoter
prof. dr hab. Andrzej Torbus
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr Beata Więzowska Czepiel
prof. dr hab. Mariusz Załucki