Materiały

Schule des Polnischen Rechts – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

VertragsabschlussGrundlagen
VertragsabschlussGrundlagenIIBindungandieOferte_18._März
Einführung in das polnische Privatrecht

Wykłady ze szkoły prawa francuskiego 2016 – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

erreursolvabilite
erreursurlapersonne
Hugin Sweda
LopezLaBaste
Point club video la cause

La réforme du droit des obligations en France

LA RÉFORME DU DROITDES OBLIGATIONS

Cass Acceptation postérieure au décčs
Cass comm Moment de formation du contrat
Cass Offre Acceptation 2005
Cass Offre Acceptation
Cass Retraction
La conclusion du contrat

La formation du contrat II
Cass Promesse de vente II

Cass Promesse du vente
Cass Retraction II
Cass Retraction
Cass Rupture II
Cass Rupture

 

Wykłady ze szkoły prawa francuskiego – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

L’offre de contrat
La cause
L’acceptation de l’offre
Les conditions de validité
Les conditions de validité II
Les vices de consentement
L’inexécution du contrat
Sources des obligations

Wykład z prawa porównawczego – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Mieszane jurysdykcje
Prawo porównawcze – tradycje prawne
Prawo porównawcze metoda i podstawy
Spór o prawo porównawcze
Wprowadzenie do komparatystyki – tradycje prawne

Wykłady – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Środki ochrony wierzyciela
Środki ochrony przed naruszeniem zobowiązania
Powołanie spadkobiercy
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Przyjęcie i odrzucenie spadku
Casus (prawo spadkowe)

 

Materiały – dr hab. Marcin Spyra

Wprowadzenie do prawa rynku kapitałowego

 

Wykłady_ zobowiązania – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny
Naruszenie zobowiązania. Struktura
Wykonanie zobowiązań. Zaliczenie świadczenia. Miejsce i czas spełnienia świadczenia. Świadczenie do rąk nieuprawionego
Opóźnienie i zwłoka
Niemożliwość świadczenia
Datio in solutum, miejsce spełnienie świadczenia, czas spełnienia świadczenia
Zobowiązania. Wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią. Clausula rebus sic stantibus. Zasada nominalizmu.
Wada i niezgodność towaru z umową
Uprawnienia z tytułu naruszenia zobowiązania

 

European Contract Law – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Consumer Sales Directive
Package Travel
Unfair terms directive
Unfair Terms Directive II
Withdrawal of the CESL
Lecture I: European Union
Harmonization of law and different legal traditions in the EU
Drafting the European Sales Law
Lecture 4: CESL – Formation of Contract; Pre-contractual information duties; Defects of consent
Lecture 5: CESL – Unfair terms
Lecture 6: CESL – Performance and Non-performance of obligations
Assignments
Case
Assignements – 8.4.2014

sources:
Draft Common Frame of Reference
European Sales Law Proposal 2011

Directives
Consumer Rights Directive 2011/83/EU
Proposal for a Council Anti-Discrimination Directive COM (2008) 426 final
Doorstep Selling Directive 85/577/EEC
Independent Commercial Agents Directive 86/653/EEC
Package Travel Directive 90/314/EEC
Unfair Terms Directive 93/13/EEC
Distance Selling Directive 97/7/EC
Price Indication Directive 98/6/EC
Consumer Sales Directive 99/44/EC
Electronic Signatures Directive 99/93/EC
E-commerce Directive 2000/31/EC
Council Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation 2000/78/EC
Council Directive implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin 2000/43/EC
Council Directive implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services 2004/113/EC
Financial Services Directive 2002/65/EC
Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC
Consumer Credit Directive 2008/48/EC
Timeshare Directive 2008/122/EC

Wykłady_ prawo spadkowe – Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Prawo spadkowe – podstawy
Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe
Prawo spadkowe – testament
Prawo spadkowe – wykładnia testamentu
Prawo spadkowe – forma testamentu
Prawo spadkowe – formy testamentowe II
Prawo spadkowe – zapis zwykły i polecenie I
Prawo spadkowe – zapis zwykły i polecenie II
Prawo spadkowe – zachowek