Zespół redakcyjny

Redakcja

mgr Michał Bobrzyński LL.M. (Harvard)
mgr Iwona Karwala [Uniwersytet Jagielloński]
dr Janusz Molis
dr hab. Marcin Spyra [Uniwersytet Jagielloński]
mgr Filip Wejman LL.M. (Harvard) (redaktor do numeru 3/2010)
prof. dr hab. Fryderyk Zoll (redaktor naczelny) [Uniwersytet Jagielloński]

Sekretarze redakcji:

  • dr Ludmiła Savanets [Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy]
  • dr Anna Paluch
  • dr Katarzyna Południak-Gierz [Uniwersytet Jagielloński]
  • mgr Jan Spierzak [Uniwersytet Jagielloński] (do nr 4/2019)
  • dr Wojciech Bańczyk [Uniwersytet Jagielloński]

*afiliacja podana jest w nawiasach kwadratowych

Korekta: Agata Czuj
Skład/łamanie: Anna Atanaziewicz