Zespół redakcyjny

Redakcja

prof. dr Ermek Abdrasulov [Eurazjatycki Narodowy Uniwersytet im. LN Gumilowa, Kazachstan]
mgr Michał Bobrzyński, LL.M. (Harvard)
prof. Alberto De Franceschi, MAE [Uniwersytet w Ferrarze, Włochy]
prof. JUDr. Monika Jurčová, Ph.D. [Uniwersytet w Trnawie, Słowacja]
mgr Iwona Karwala [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. [Uniwersytet Masaryka, Czechy]
dr María Lubomira Kubica [Universidad Loyola Andalucía, Hiszpania]
dr Dorota Miler, LL.M. [Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy]
dr Janusz Molis (†)
dr hab. Marcin Spyra [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
mgr Filip Wejman, LL.M. (Harvard) (redaktor do numeru 3/2010)
prof. dr hab. Fryderyk Zoll (redaktor naczelny) [Uniwersytet Jagielloński, Polska, Uniwersytet w Osnabrück, Niemcy]

Sekretarze redakcji:

  • mgr Maciej Bujalski [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
  • dr Anna Paluch
  • dr Katarzyna Południak-Gierz [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
  • dr Ludmiła Savanets [Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, Ukraina]
  • mgr Jan Spierzak [Uniwersytet Jagielloński, Polska] (do nr 4/2019)
  • dr Wojciech Bańczyk [Uniwersytet Jagielloński, Polska]

*afiliacja podana jest w nawiasach kwadratowych

Korekta: Agata Czuj
Skład/łamanie: Anna Atanaziewicz