Zespół redakcyjny

Redakcja

prof. dr Ermek Abdrasulov [Eurazjatycki Narodowy Uniwersytet im. LN Gumilowa]
mgr Michał Bobrzyński, LL.M. (Harvard)
prof. Alberto De Franceschi, MAE [Uniwersytet w Ferrarze]
mgr Iwona Karwala [Uniwersytet Jagielloński]
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. [Uniwersytet Masaryka]
dr María Lubomira Kubica [Universidad Loyola Andalucía]
dr Dorota Miler, LL.M. [Uniwersytet w Augsburgu]
dr Janusz Molis (†)
dr hab. Marcin Spyra [Uniwersytet Jagielloński]
mgr Filip Wejman, LL.M. (Harvard) (redaktor do numeru 3/2010)
prof. dr hab. Fryderyk Zoll (redaktor naczelny) [Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Osnabrück ]

Sekretarze redakcji:

  • mgr Maciej Bujalski [Uniwersytet Jagielloński]
  • dr Anna Paluch
  • dr Katarzyna Południak-Gierz [Uniwersytet Jagielloński]
  • dr Ludmiła Savanets [Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy]
  • mgr Jan Spierzak [Uniwersytet Jagielloński] (do nr 4/2019)
  • dr Wojciech Bańczyk [Uniwersytet Jagielloński]

*afiliacja podana jest w nawiasach kwadratowych

Korekta: Agata Czuj
Skład/łamanie: Anna Atanaziewicz