Rada Programowa

Prof. Dr Christian Alunaru
Dr Ulrich Ernst
Dr Wojciech Górecki
Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz
Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier,
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Dr hab. Krzysztof Oplustil
Dr hab. Marlena Pecyna
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dr Marek Porzycki
Dr Anna Rachwał
Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke
Dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Prof. Dr Matthias Storme
Dr hab. Bartłomiej Swaczyna