Rada Programowa

Prof. Dr Christian Alunaru [Uniwersytetu w Aradzie] (†)

Dr Ulrich Ernst                                                                                                                                         

Dr Wojciech Górecki [Uniwersytet Jagielloński]                                                                     

Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz [Uniwersytet Jagielloński]

Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier [Uniwersytet Jagielloński]

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz [Uniwersytet Jagielloński]

Dr hab. Krzysztof Oplustil [Uniwersytet Jagielloński]

Dr hab. Marlena Pecyna [Uniwersytet Jagielloński]

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński [Uniwersytet Jagielloński]

Dr Marek Porzycki [Uniwersytet Jagielloński]

Dr Anna Rachwał [Uniwersytet Jagielloński]

Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke [Uniwersytet w Osnabrück] 

Dr. Marta Santos Silva [Uniwersytet Minho w Portugalii, Europejski Instytut Prawa Prywatnego w Maastricht w Holandii oraz Centrum Prawa i Polityki Europejskiej w Bremie, Niemcy]

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc [Uniwersytet Jagielloński]

Prof. Dr Matthias Storme [Katolicki Uniwersytet w Leuven]

Dr hab. Bartłomiej Swaczyna [Uniwersytet Jagielloński]