Kontakt
ul. Bracka 12/205
31-005 Kraków
Polska

Główna osoba do kontaktu

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Wsparcie techniczne

Sekretariat Redakcji