Correcta

Aktualny numer

Nr 2 (2015)
Opublikowany sierpnia 11, 2018
Wyświetl wszystkie wydania

Kwartalnik Correcta jest następczynią Biuletynu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydawanego od 1993. W 1999 roku, z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pana Janusza Kota, Biuletyn został przekształcony w kwartalnik Correcta i uzyskał numer ISSN.

Kwartalnik jest wydawany drukiem i poświęcony jest problematyce finansów publicznych, gospodarowania nieruchomościami publicznymi, kontroli zarządczej, zamówień publicznych. Periodyk będzie miał miał charakter naukowy, z tym że 1/3 objętości każdego numeru poświęcona zostanie problemom praktyki. Publikacja jest recenzowana.