Zaciąganie przez gminę zobowiązań dłużnych pomimo dysponowania wolnymi środkami