Rada Naukowa

dr Elżbieta Adamowicz (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki)
Janusz Kot – Zastępca Przewodniczącego (Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
prof. dr hab. Ryszard Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Włudyka – Przewodniczący (Uniwersytet Jagielloński)