Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst złożony z wykorzystaniem czcionki 12pt, z interlinią równą 1 lub 1,5 wiersza; do wyróżniania tekstu wykorzystano kursywę (podkreślenia wyłącznie dla adresów internetowych).
  • Tekst spełnia wymogi stylistyczne oraz dotyczące opisu bibliograficznego, które zostały opisane w zbiorze Wytycznych dla autorów.