Zespół redakcyjny

dr Marcin Smaga
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Mateusz Winiarz