O czasopiśmie

Kwartalnik Correcta jest następczynią Biuletynu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydawanego od 1993. W 1999 roku, z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pana Janusza Kota, Biuletyn został przekształcony w kwartalnik Correcta i uzyskał numer ISSN.

W dniu 24 czerwca 2014 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ Pani Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka i Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pan Janusz Kot podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wydawania CORRECTY. Współpraca ta ma na celu połączenie działalności naukowej Katedry Polityki Gospodarczej oraz działalności praktycznej w w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Ma ona na celu m.in. realizację działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie objętym jej nadzorem i kontrolą, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Kwartalnik jest wydawany drukiem i poświęcony jest problematyce finansów publicznych, gospodarowania nieruchomościami publicznymi, kontroli zarządczej, zamówień publicznych. Periodyk będzie miał miał charakter naukowy, z tym że 1/3 objętości każdego numeru poświęcona zostanie problemom praktyki. Publikacja jest recenzowana

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH i PRAKTYCZNYCH.

Oprócz kwartalnika w ramach tzw. Biblioteki Correcty wydawane są zbiory orzeczeń, monografie i zbiory artykułów.

Cena prenumeraty w roku 2016 r. wynosi 163,80 zł. Informację co do prenumeraty można uzyskać drogą mailową – correcta(at)krakow.rio.gov.pl lub marcin.smaga(at)kraków.rio.gov.pl