Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa zaciągania zobowiązań