Odroczenie skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej - regulacja art. 15k ustawy COVID 19 w świetle dyrektywy 2015 2302
pdf

Słowa kluczowe

koronawirus
COVID-19
tarcza antykryzysowa
impreza turystyczna
odstąpienie od umowy
rozwiązanie umowy

Abstrakt

The aim of the article consists in a brief analysis of the specific legislative solution regulated in Art. 15k of the special-purpose law referred to as the COVID-19 Act. This provision introduces the institution of postponing the effectiveness of withdrawal from a contract before the start of the travel package, while modifying the regulation of Art. 47 of Polish Travel Package Act which implements Art. 12 of EU Directive 2015/2302 on package travel. It seems that the legislator's goal was to extend the maximum 14-day deadline for refund by the organizers of any payments made by the travelers for the package in the face of a crisis in the tourism industry caused by a coronavirus pandemic. Despite the general positive assessment of the state's activity in this respect, the introduced regulation raises doubts in relation to many legal aspects and the most serious objection to the legislator is the introduction of provisions that are contrary to the principles clearly defined in the EU Directive.

pdf

Bibliografia

BielukJ. , Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2020

Borek D., Zawistowska H.: Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Gdańsk 2020

Cybula P., Prawidłowa implementacja prawa unijnego czy wsparcie przedsiębiorców? O dylematach regulacyjnych w czasach Covid-19 na przykładzie problemu terminu zwrotu przedpłat podróżnym przez organizatorów turystyki, PWPM2021, Vol. XIX

Furmanek P. ,Kardyś A. , Wpływ epidemii COVID19 na wykonywanie umów [w:] Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych pod red. A. Hołdy, Warszawa 2020

Kornobis Romanowska D., Łacny J., Wróbel A.: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III Warszawa 2012

Kosińska Madera A.: Treść umowy o usługi turystyczne w kontekście zmian przepisów dotyczących imprez turystycznych, Ius Novum 2018 nr 1

Krej N., COVID19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem, Warszawa 2020

Kunkiel Kryńska A.: Glosa do wyroku TS z dnia 25 kwietnia 2002r., C 183 00, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 10

Marak K. , Regulacje prawne wprowadzone w celu przeciwdziałania skutkom epidemii wirusa SARS CoV 2 w zakresie wykonania umów o udział w imprezie turystycznej oraz skutki tych regulacji dla organizatorów turystyki i podróżnych, IUSTITIA 4(42) 2020

Nesterowicz M.: Prawo turystyczne, Warszawa 2016

Osajda K.: Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Komentarz, Legalis 2019

Rajski J.: Prawo zobowiązań część szczegółowa. System Prawa Prywatnego tom 7, Warszawa 2018

Stradomska-Balcerzyk K. , Kształtowanie cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych w świetle ustawodawstwa epidemicznego, Monitor Prawniczy 2020, Nr 17

Wójcik K.: Polisa dla turystów obowiązkowa, Rzeczpospolita, Prawo co Dnia z 5 października 2016 r.