Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia?
pdf

Słowa kluczowe

incapacitation
total incapacitation
partial incapacitation
mental disorder
mental illness
care
guardianship
direction of change

Abstrakt

The article is devoted to one of the basic, from the point of view of human rights, institutions of private law, namely the institution of incapacitation. Over the years, this institution has been the subject of analyzes, although too few, taking into account its significance. The article has been divided into two parts. The first discusses the currently applicable provisions of private law regarding incapacitation. The second part of the article is devoted to the analysis of the concept of proposed changes in the provisions on incapacitation. Both parts have been completed with tables to illustrate the most important issues
related to the discussed topics.

pdf

Bibliografia

Bilikiewicz A.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1992.

Domański M.: Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, Prawo w Działaniu Sprawy Cywilne 2014, nr 17.

Ernst U.: Ubezwłasnowolnienie, Transformacje Prawa Prywatnego 2010, nr 4.

Flaga Gieruszyńska K.: Postępowanie cywilne, Warszawa 2010.

Grzejszczak R. (w:) Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pod red. K. Kędziory, Warszawa 2012.

Haslam M.: Psychiatria, Poznań 1997.

Heber R. (w:) Encyklopedyczny słownik psychiatrii, pod red. L. Korzeniowskiego, S. Pużyńskiego, Warszawa 1972.

Klemewska I. (w:) Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pod red. K. Kędziory, Warszawa 2012.

Księżak P. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Część ogólna, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020.

Lubiński K.: Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979.

Ludwiczak L.: Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne, Warszawa 2012.

Łukasiewicz J.: Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014.

Markiewicz I., Heitzman J., Pilszyk A.: Ubezwłasnowolnienie instytucja wciąż potrzebna?, Psychiatria 2014, t. 11, nr 4.

Paprzycki L.: Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia zagadnienia prawne, Palestra 2009, z. 1 i 2.

Pazdan M. (w:) System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012.

Pazdan M. (w:) Kodeks cywilny, t. I, Komentarz art. 1 449(10), pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020.

Piasecki K.: Kodeks cywilny. Księga pierwsza część ogólna, Kraków 2003.

Pużyński S.: Leksykon psychiatrii, Warszawa 1993.

Rybakowski J.: Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych (w:) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. A. Bilikiewicza, Warszawa 1992.

Szeroczyńska M. (w:) Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pod red. K. Kędziory, Warszawa 2012.

Tomaszewska M.: Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa, Toruń 2008.

Tomaszewska M.: Metodologiczny status pojęć przesłanek ubezwłasnowolnienia na przykładzie choroby psychicznej, Prawo i Medycyna 2008, nr 4.

Zima M.: Sprawni w prawie. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2007, z. 19/20.