Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”wydawane jest przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (aktualnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Stanowi ono kontynuację serii „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”.  

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wpisane zostały na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 13 punktów za każdą publikację. W ten sposób czasopismo figuruje w pierwszej dziesiątce polskich punktowanych czasopism prawniczych w zestawieniu blisko 200 polskich czasopism prawniczych (w tym interdyscyplinarnych poruszających tematykę prawniczą) figurujących w tzw. wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. np. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nauki-prawne-a-zasadnosc-wykazu-czasopism-punktowanych/).