Zespół redakcyjny

W skład Redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

Andrzej Matlak (redaktor naczelny)
Jan Czempas (redaktor statystyczny)
Dariusz Kasprzycki (redaktor tematyczny)
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
Justyna Ożegalska-Trybalska (redaktor)
Tomasz Targosz (redaktor tematyczny)
Anna Tischner (redaktor tematyczny)
Michał Wyrwiński (redaktor)