Rada Naukowa

W skład Rady naukowej kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

Janusz Barta
Jan Błeszyński
Monika Czajkowska-Dąbrowska
Prof. Dr. Thomas Dreier
Bogusław Gawlik
Prof. Dr Reto M. Hilty
Marian Kępiński
Wojciech Kowalski
Ryszard Markiewicz
Bogdan Michalski
Aurelia Nowicka
Ewa Nowińska
Maksymilian Pazdan
Maria Poźniak-Niedzielska
Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Ryszard Skubisz
Janusz Szwaja
Elżbieta Traple