Kontakt

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Dział Publikacji Periodycznych

Wsparcie techniczne

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych