Forum Prawnicze

Aktualny numer

Nr 5(79) (2023)
Opublikowany października 31, 2023
Wyświetl wszystkie wydania

 

Forum Prawnicze ma służyć wzbogacaniu i urozmaicaniu debaty publicznej w podstawowych sprawach dotyczących naszego państwa oraz rządów prawa. Dwumiesięcznik powstał jako otwarte forum dla wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyki prawniczej, którzy chcą podejmować zagadnienia istotne dla Polski, naszego społeczeństwa, jej porządku prawnego, jak również miejsca Ojczyzny we wspólnocie europejskiej i światowej. Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych i aktualnych, poszukiwać rozwiązań kluczowych dla polskiego prawa i naszego państwa oraz wskazywać w właściwe – naszym przekonaniu – kierunki ich rozwoju. Żywimy szczerą nadzieję ożywić dyskusję prawników z krajów Europy Środkowej, w szczególności Grupy Wyszehradzkiej. Pragniemy wspólnie podejmować refleksję nad tym, jak w konkretnych rozwiązaniach prawnych urzeczywistniać wartości podstawowe, charakterystyczne dla kultury prawnej Zachodu, zakorzenione w prawie rzymskim, dorobku realistycznej filozofii Greków oraz chrześcijańskiej tradycji. Na czele rysuje się tu szacunek dla każdego człowieka i jego godności, zasad solidarności, pomocniczości oraz dobra wspólnego. Chcemy, by wyróżniającym nas  wkładem w naukę prawa było ogłaszanie drukiem prac wyróżniających się innowacyjnością metod przyjętych za podstawę refleksji prawniczej.