Kontakt
Fundacja Utriusque Iuris
ul. Majdańska 7/74
04-088 Warszawa

Rachunek bankowy w Pekao S.A.
38 1240 1024 1111 0010 0554 6649

Główna osoba do kontaktu

Sekretariat Redakcji

Wsparcie techniczne

Sekretariat Redakcji