O czasopiśmie

Forum Prawnicze ma służyć wzbogacaniu i urozmaicaniu debaty publicznej w podstawowych spra-wach dotyczących naszego państwa oraz rządów prawa. Dwumiesięcznik powstał jako otwarte forum dla wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyki prawniczej, którzy chcą podejmować zagadnienia istotne dla Polski, naszego społeczeństwa, jej porządku prawnego, jak również miejsca Ojczyzny we wspólnocie europejskiej i światowej. Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych i aktualnych, poszukiwać rozwiązań kluczowych dla polskiego prawa i naszego państwa oraz wskazywać w właściwe – naszym przekonaniu – kierunki ich rozwoju. Żywimy szczerą nadzieję ożywić dyskusję prawników z krajów Europy Środkowej, w szczególności Grupy Wyszehradzkiej. Pragniemy wspólnie podejmować refleksję nad tym, jak w konkretnych rozwiązaniach prawnych urzeczywistniać wartości podstawowe, charakterystyczne dla kultury prawnej Zachodu, zakorzenione w prawie rzymskim, dorobku realistycznej filozofii Greków oraz chrześcijańskiej tradycji. Na czele rysuje się tu szacunek dla każdego człowieka i jego godności, zasad solidarności, pomocniczości oraz dobra wspólnego. Chcemy, by wyróżniającym nas  wkładem w naukę prawa było ogłaszanie drukiem prac wyróżniających się innowacyjnością metod przyjętych za podstawę refleksji prawniczej. 

 

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w numerach "Forum Prawniczego" za 2019 rok:

 • prof. Krzysztof Amielańczyk
 • prof. Jan Barcz
 • doc. JUDr. Petr Bělovský
 • dr hab. Mateusz Błachucki
 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski
 • dr hab. Marek Dobrowolski
 • dr hab. Karol Dobrzeniecki
 • prof. Katarzyna Dudka
 • doc. JUDr. Petr Dostalík
 • dr hab. Wojciech Filipkowski
 • dr hab. Radosław Flejszar
 • prof. Tomáš Gábriš
 • dr hab. Beata Giesen
 • prof. Christian Gomille  
 • dr hab. Joanna Haberko
 • dr hab. Mariusz Jagielski
 • dr Aleksander Jakubowski
 • dr hab. Wojciech Jasiński
 • prof. Piotr Kardas
 • prof. Małgorzata Korzycka
 • dr hab. Anna Kościółek
 • dr hab. Michał Królikowski
 • dr hab. Jan Kulesza
 • dr hab. Marek Kulik
 • dr hab. Paweł Księżak
 • prof. Piotr Machnikowski
 • prof. Małgorzata Masternak-Kubiak
 • dr hab. Dorota Maśniak
 • dr hab. Krzysztof Motyka
 • dr hab. Piotr Mostowik
 • dr hab. Oktawian Nawrot
 • dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • prof. Marko Petrak 
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • dr hab. Mirosław Sadowski
 • doc. JUDr. Pavel Salák
 • dr hab. Marek Sobczyk
 • dr hab. Paweł Sobczyk
 • dr hab. Jakub Szczerbowski
 • dr hab. Andrzej Światłowski
 • dr hab. Marek Świerczyński
 • dr hab. Małgorzata Świderska
 • doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán
 • dr hab. Piotr Tereszkiewicz
 • dr Constantinos Vlahos
 • dr hab. Dominika Wajda
 • dr hab. Marcin Walasik
 • dr hab. Monika Wałachowska
 • dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 • dr hab. Krzysztof Wiak
 • dr hab. Jacek Widło
 • dr hab. Jacek Wierciński
 • dr hab. Jacek Wiewiorowski
 • dr hab. Paweł Wojciechowski
 • dr hab. Rafał Wojciechowski
 • dr hab. Wojciech Zalewski
 • prof. Robert Zawłocki
 • dr hab. Tadeusz Zembrzuski
 • dr hab. Grzegorz Żmij