Forum Prawnicze

 

Projekt wydawania Forum Prawniczego ma na celu wzbogacenie oraz urozmaicenie debaty publicznej w podstawowych sprawach dotyczących naszego Państwa i rządów prawa. Czasopismo ma stanowić forum dla wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyki prawniczej, którzy chcą podejmować zagadnienia istotne dla Polski, jej społeczeństwa, porządku prawnego, jak również miejsca Polski we wspólnocie międzynarodowej i europejskiej. Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych i aktualnych, poszukiwać rozwiązań prawnych kluczowych dla naszego Państwa oraz wskazywać w naszym przekonaniu właściwe kierunki jego rozwoju. Pragniemy wspólnie podejmować refleksję nad tym, jak urzeczywistniać w konkretnych rozwiązaniach prawnych wartości podstawowe charakteryzujące kulturę prawną Zachodu, zakorzenione w prawie rzymskim oraz chrześcijańskiej tradycji na czele z szacunkiem dla każdego człowieka i jego godności, zasad solidarności, pomocniczości oraz dobra wspólnego.

 

Wyświetl wszystkie numery