Odpowiedzialność karna menedżera klubu sportowego za dokonywanie transferu piłkarzy - zagadnienia wybrane
PDF

Słowa kluczowe

przestępstwo nadużycia zaufania
szkoda
korupcja w obrocie gospodarczym
odpowiedzialność karna menedżera klubu sportowego

Jak cytować

Tarapata, S. (2021). Odpowiedzialność karna menedżera klubu sportowego za dokonywanie transferu piłkarzy - zagadnienia wybrane. Forum Prawnicze, (5(67), 67–82. https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.446

Abstrakt

W niniejszym tekście zaprezentowano wszechstronną analizę problematyki odpowiedzialności karnej menedżera klubu sportowego za dokonywanie transferu piłkarzy. Wykazano, że niekiedy możliwe jest, by osoba realizująca transfer zawodnika poniosła odpowiedzialność karną za różne czyny zabronione (w tym przede wszystkim za zachowania stypizowane w art. 296 k.k. i art. 296a k.k.). W artykule wskazano, jakie warunki muszą zostać spełnione, by menedżer klubu sportowego popełnił przestępstwo związane z pozyskiwaniem i zbywaniem piłkarzy.

https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.446
PDF

Bibliografia

1. Bielski M., Kryteria przypisania skutku na tle współczesnej dogmatyki prawa karnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012;
2. Duda J., Szkoda majątkowa oraz przesłanki jej przypisania w ramach przestępstwa nadużycia zaufania. Analiza dogmatyczna w świetle badań aktowych, Kraków 2018, niepublikowana rozprawa doktorska;
3. Iwański M., Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016;
4. Kardas P. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, Warszawa 2016;
5. Lipiński K., Wzorce osobowe w prawie karnym, Warszawa 2020;
6. Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne, Kraków 2003;
7. Rodzynkiewicz M., Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998;
8. Tarapata S., Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Kraków 2019;
9. Zawłocki R. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010;
10. Zawłocki R. [w:] System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##