Rada Naukowa

prof. dr hab. Walerian Sanetra - Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

prof. dr hab. Jerzy Wratny - Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński - Uniwersytet Wrocławski (Polska)

prof. dr hab. Andrzej Patulski - Uniwersytet Warszawski (Polska)

prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka - Uniwersytet Gdański (Polska)

prof. dr hab. Jakub Stelina - Uniwersytet Gdański (Polska)

dr Halina Wierzbińska - Akademia Krakowska (Polska)

prof. dr Brigitta Nystrom - Uniwersytet Lund (Szwecja)

prof. dr Monika Schlachter - Uniwersytet w Trewirze (Niemcy)

dr Daiva Petrylaite - Uniwersytet Wileński (Litwa)

prof. dr Frank Pennings - Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)

dr Wojciech Świda - Uniwersytet Państwowy Tres de Febrero w Buenos Aires (Argentyna)

prof. Zbigniew Góral - Uniwersytet Łódzki (Polska)

prof. dr Kassmira Sredkowa - University of Sofia (Bulgaria)

prof. dr Luis Jimena Quesada - University of Valencia (Hiszpania)