O czasopiśmie

O czasopiśmie

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

 

 

Recenzenci

Rocznik 2017
dr hab. Monika Latos-Miłkowska
prof. dr Daiva Petrylaité
dr hab. Artur Tomanek

Rocznik 2016
prof.dr hab. Monika Tomaszewska

Rocznik 2015
dr hab. Bolesław Ćwiertniak

Rocznik 2014
prof.dr hab. Mirosław Włodarczyk

Rocznik 2013
prof. dr hab. Monika Tomaszewska

Rocznik 2012
prof. dr hab. Zbigniew Góral

Rocznik 2011
prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka

Rocznik 2010
dr hab. Leszek Mitrus