Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Sekretarz redakcji
Dr Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Sprawy administracyjne
Mgr Dorota Rymkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska