"Organizacja społeczna" zakładu pracy jako podstawowe pojęcie teorii prawa pracy
PDF

Słowa kluczowe

Zakład pracy
zakład pracy jako organizacja społeczna

Jak cytować

Musiała, A. (2022). "Organizacja społeczna" zakładu pracy jako podstawowe pojęcie teorii prawa pracy. Forum Prawnicze, (1(69). https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.725

Abstrakt

-

https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.725
PDF

Bibliografia

Boć. j., Prawo administracyjne, Warszawa 2007

Czerniak-Swędzioł J., Prawo pracy w ujęciu heterogenicznym (w:) System prawa pracy, t. I, Część ogólna, K. W. Baran (red.), Warszawa 2017

Lang J., Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2006

Lipowicz I. (w:) Prawo administracyjne. Część ogólna, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2000

Mitrus I., Powstanie i ewolucja prawa pracy. System prawa pracy, t. I, K.W. Baran (red.), Warszawa 2017

Mounk Y., Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić, Warszawa 2019

Musiała A., O atrakcyjności aksjologii prawa administracyjnego dla prawa pracy i tego konsekwencjach, "Przegląd Legislacyjny" 2021, nr 3(107), s. 12-21

Musiała A., O fundamentalności przepisów bezwzględnie wiążących w prawie pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2021, nr 3, s. 10-14

Niewiadomski Z., Instytucje prawa administracyjnego (w:) System prawa administracyjnego, t. 1, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2015

Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015

Sobczyk A., Zakład pracy jako zakład administracyjny, Kraków 2021

Supiot A., La gouvernance par les nombre. Cours au College de France 2012-2014, Paris 2019

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##