Posługiwanie się w sprawach podatkowych materiałem pochodzącym ze spraw karnych lub karnych skarbowych
PDF

Słowa kluczowe

criminal proceedings, tax proceedings, evidence from criminal cases.

Jak cytować

Strzelec, D. (2021). Posługiwanie się w sprawach podatkowych materiałem pochodzącym ze spraw karnych lub karnych skarbowych. Forum Prawnicze, (2(64). https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.424

Abstrakt

The problem that the evidence collection process in tax matters reveals is the interpretation of Article 181 of Tax Ordinance Act. According to this provision, ?evidence in tax proceedings may include, in particular, tax books, declarations submitted by a party, testimony of witnesses, expert opinions, materials and information collected in the course of the inspection activity or tax information and other documents collected in the course of analytical activities of the National Tax Administration, investigation activities, tax inspection or customs and fiscal inspection, and materials collected in the course of criminal proceedings or proceedings in cases involving fiscal crimes or offenses?.

 

The paper explains the understanding of the abovementioned wording, that ?evidence in tax proceedings may be materials collected in the course of criminal proceedings or proceedings in cases involving fiscal crimes or offenses?, and considers whether it allows the tax authority to include the protocols of witness hearings, carried in the course of other proceedings, into the case files, instead of hearing the witnesses on its own. The subject of the last issue boils down to answering the question: could as such materials and evidence be considered also the protocols of testimonies of witnesses heard in criminal or penal fiscal proceedings or tax proceedings carried against other entities or should such evidence be given in the tax proceedings again, especially if a party raises such a request? In order to response to those doubts the case law of the Supreme Administrative Court was analyzed, including the adjudication made in the context of the judgment of the CJEU of 17 December 2015, C-419/14, WebMindLicenses, EU:C:2015:832, which concerned the problem of using the evidence originated from criminal cases in the tax ones.

https://doi.org/10.32082/fp.2(64).2021.424
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2011, s. 730.
Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa, Komentarz, Warszawa 2010, s. 605-606.
Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P., Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2004, s. 97.
Brodniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005, s. 58.
Brzeziński B., O zjawisku nadużywania prawa podatkowego przez administrację podatkową, ?Kwartalnik Prawa Podatkowego? 2014/1 s. 15.
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955, s. 185.
Kaczmarek P., Dwa ujęcia proceduralizacji prawa (w:) A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wrocław 2006, s. 214-215.
Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938, s. 96?97.
Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1009 ? 1010.
Mączyński D., Wpływ ustaleń poczynionych w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe na treść rozstrzygnięcia podatkowego (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. Red. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, Warszawa 2014, s. 227 ? 237.
Nowak T., Zasada bezpośredniości w polskim procesie karnym, Poznań 1971.
Piasecki K., System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 131.
Płachta M., Ocena wiarygodności zeznań zmienionych na rozprawie w świetle zasady bezpośredniości i swobodnej oceny dowodów, ZNIBPS Nr 23/1985
Strzelec D., Gwarancje procesowe Gwarancje procesowe w postępowaniu podatkowym, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 2, s. 50-61.
Strzelec D., Wznowienie postępowania podatkowego w związku z zakończeniem sprawy karnej skarbowej, Przegląd Podatkowy 4/2019, s. 12 ? 20.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1980, s. 186-187.
Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 245.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 289.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##