Czas trwania i sprawność postępowań w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie - świetle badań aktowych
PDF

Słowa kluczowe

odszkodowanie za niesłuszne skazanie
niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie
prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie

Jak cytować

Kowalczyk, A., & Jasiński, W. (2021). Czas trwania i sprawność postępowań w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie - świetle badań aktowych. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.415

Abstrakt

The right to have a case heard within a reasonable time is particularly important in cases aiming at compensating miscarries of justice. Polish Code of Criminal Procedure provides for a special procedure allowing to claim compensation for wrongful conviction, detention on remand and arrest. The aim of the article is to analyse the duration and efficiency of such proceedings. The authors base their conclusions on case-file research conducted in seven district courts in Poland. The total of 234 cases were analysed in order to establish what is the length of compensation proceedings, how the trial is organised and conducted, as well as what are the factors that negatively affect the speediness of cases? examination. The majority of compensation proceedings were conducted promptly. The research has also revealed several structural and organisational problems affecting the examination of compensation cases.

https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.415
PDF

Bibliografia

T. Barkhuysen, M. van Emmerik, O. Janses, M. Fedorova [w:] Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, red. P. van Dijk, F. van Hoof, Arjen van Rijn, L. Zwaak, Cambridge 2018.

P. Cioch, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.

Ł. Chojniak, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz niesłuszne oskarżenie, Warszawa 2013.

K. Dudka, B. Dobosiewicz, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, Warszawa 2012.

F. Edel, The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights, Strasburg 2007.

P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 468-682, t. 3, Warszawa 2012.

T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008.

W. Jasiński, Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, ?Prokuratura i Prawo? 2015, nr 9, 49-79.

W. Jasiński, Petryfikacja składu sądu w przepisach intertemporalnych: uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r., I KZP 9/16, ?Ius Novum? 2017, nr 1, s. 21-36.

W. Jasiński, Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: przewlekłość postępowania w sprawie karnej (art. 6 Konwencji).

[w:] Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r., red. E. H. Morawska, Warszawa 2019, s. 113-142.

W. Jasiński [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.

W. Jasiński, D. Czerwińska, A. Kowalczyk, The optimum model of compensation for wrongful detention on remand : a comparative perspective, ?Osteuropa-Recht? 2019, nr 2, s. 263-285.

B. Kociołek-Wiśniewska, B. Pilitowski, Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań vol. 2. Bilans efektów reform wymiaru sprawiedliwości w latach 2017-2019, Toruń 2019.

J. Matras, Komentarz do art. 558, t. 1 [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Lex/el 2018.

L.K. Paprzycki, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013.

S. Stachowiak, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego, ?Prokuratura i Prawo? 1999, Nr 1, s. 59-68.

D. Świecki [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 425-673, t. II, red. D. Świecki, Warszawa 2018.

T. Woźny, Charakter prawny postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, ?Państwo i Prawo? 2004, z. 8, s. 61-70.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##