Zwolnienie od podatku od nieruchomości części lotniczych lotnisk użytku publicznego
PDF

Słowa kluczowe

podatek od nieruchomości
lotnisko
budowla
zwolnienie podatkowe

Jak cytować

Słysz, A. (2021). Zwolnienie od podatku od nieruchomości części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.370

Abstrakt

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego przysparza wiele problemów interpretacyjnych zarówno podatnikom jak i organom podatkowym. Część doktryny uważa, że lotnisko nie jest budowlą w rozumieniu przepisów podatkowych, trzeba jednak podkreślić, iż stanowisko to nie jest prawidłowe. Uznanie lotniska za budowlę utrudnia określenie zakresu zwolnienia, ale go nie uniemożliwia.

https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.370
PDF

Bibliografia

Borszowski P, Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Warszawa 2016

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013

Cherka M., Grecki W., Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013

Dowell S., History of Taxation and Taxes in England, Londyn i Nowy Jork 1965

Instytucje Gospodarki Rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, Warszawa 2012

Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Warszawa 2010

Mastalski R., Prawo podatkowe, 7. wydanie, Warszawa 2012

Morawski W., Gdzie jest definicja budowli w podatku od nieruchomości?, Przegląd Podatkowy 7/2010

Municipal Finances: A Handbook for Local Governments. Red. C. D. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Waszyngton 2014

Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017

Pahl B., Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli w portach lotniczych, Finanse Komunalne 12/2014

Pahl B., Zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów budowlanych i zajętych pod nie gruntów położonych na obszarach części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Glosa do wyroku WSA z dnia 4 października 2008 r., I SA/Ol 164/08, Finanse Komunalne 7-8/2009

Radzikowski K., Ciąg dalszy sporów o de?nicję budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości - casus elektrowni wiatrowych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 5/2017

Radzikowski K., Zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego. Glosa do wyroku WSA z dnia 4 września 2008 r., I SA/Ol 165/08, Finanse Komunalne 12/2010

Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935

System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe. Red. L. Etel, Warszawa 2010

Orzeczenia sądów

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt. II OSK 2421/12, LEX nr 1291972

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2532/14, Lex nr 2123036

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2019 r. sygn. akt II FSK 3096/17, Lex nr 2732093

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 września 2008 r. sygn. akt I SA/Ol 164/08, Lex nr 510164

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 48/18, LEX nr 2469741

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, OTK-A 2018/2,

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09, OTK-A 2011/7/71.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt P 13/02, OTK-A 2002/7/90.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##