Aktualne problemy rekodyfikacji prawa pracy
PDF

Słowa kluczowe

rekodyfikacja
prawo pracy
projekt kodeksu pracy
projekt kodeksu zbiorowego prawa pracy

Jak cytować

Mitrus, L. (2021). Aktualne problemy rekodyfikacji prawa pracy. Forum Prawnicze, (4(66). https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.354

Abstrakt

Opracowanie dotyczy ewolucji oraz perspektyw rozwojowych polskiego prawa pracy. Autor przedstawia kodeks pracy z 1974 r. oraz jego podstawowe mankamenty. Prezentuje założenia projektów kodeksów pracy przygotowanych przez Komisje Kodyfikacyjne Prawa Pracy, odpowiednio w latach w 2007 r. oraz 2016 r. Analizie została poddana możliwość przyjęcia nowych kodeksów pracy dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

https://doi.org/10.32082/fp.4(66).2021.354
PDF

Bibliografia

Bloch J., Kodeks pracy. Ustawy, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo, Komentarz, Warszawa 1938.

Florczak I., Muszyńska B., 40 lat obowiązywania kodeksu pracy (w:) Z. Góral, M. A. Mielczarek, 40 lat kodeksu pracy, Warszawa 2015, s. 373-391.

Florek L., Czterdziestolecie kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 2015, nr 3, s. 21-33.

Florek L., Kodyfikacyjne problemy prawa pracy (w:) Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 19-21 września 2007 r., Gdańsk 2007, s. 7-22.

Giedrewicz - Niewińska A., Projekt kodeksu pracy z 1949 r., Oświęcim 2015.

Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, Katowice 2010.

Longchamps de Bérier F., Zakończenie (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 227-231.

Męcina J., Polityka społeczna i rynek prawa pracy, czyli aksjologiczny i pragmatyczny wymiar wyzwań w pracach nad nowym kodeksem pracy, (w:) K. W. Baran (red.) "Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej" 2018, nr 4, s. 323-335.

Mitrus L., Czterdzieści lat obowiązywania kodeksu pracy oraz perspektywy jego rozwoju, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2015, nr 4, s. 765-783.

Mitrus L., Powstanie i ewolucja prawa pracy, (w:) K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 340-387.

Muszalski W., Tworzenie i wydanie kodeksu pracy - wspomnienie świadka, (w:) M. Latos - Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.) Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016, s. 534-542.

Pisarczyk Ł., Model reprezentacji interesów pracowniczych w projekcie kodeksu zbiorowego prawa pracy, "Państwo i Prawo" 2019, nr 9, s. 18-35.

Pisarczyk Ł., Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy, Warszawa 2019.

Rudnicki J., Kształtowanie się prawa pracy a specyfika procesów kodyfikacji i dekodyfikacji prawa w Polsce, "Forum Prawnicze" 2017, nr 3, s. 15-25.

Projekt. Kodeks pracy, Druk Zakład Poligraficzny Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w grudniu 1973 r.

Roszewska K., Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie pracy, PiZS 2014, nr 12, s. 8-12.

Sanetra W., Czy kodyfikować (rekodyfikować) prawo pracy?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 9, II strona okładki.

Sanetra W., Niektóre sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy, (w:) Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 19-21 września 2007 r., Gdańsk 2007, s. 23-64.

Seweryński M., Ogólne problemy kodyfikacji zbiorowego prawa pracy, (w:) M. Latos - Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.) Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016, s. 430-438.

Seweryński M., Problemy rekodyfikacji prawa pracy, (w:) M. Matey - Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.) Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego. Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Warszawa 2002, s. 319-337.

M. Seweryński, Refleksje na czterdziestolecie kodyfikacji prawa pracy (w:) Z. Góral, M. A. Mielczarek, 40 lat kodeksu pracy, Warszawa 2015, s. 23-31.

Sobczyk A., Kodeks pracy jako bariera rozwoju prawa pracy?, (w:), Z. Góral, M. A. Mielczarek, 40 lat kodeksu pracy, Warszawa 2015, s. 105-116.

Sobczyk A., Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna, Kraków 2018.

Stelina J., Podstawowe założenia projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy, "Państwo i Prawo" 2019, nr 9, s. 3-17.

Zieliński T., Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 11, s. 4-8.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##