Eugenic Abortion as Discrimination against Persons with Disabilities
PDF (English)

Słowa kluczowe

protection of human life
eugenic abortion
malformed foetus
rights of persons with disabilities
anti-discrimination law
legal exclusion

Jak cytować

Ciepły, F. (2022). Eugenic Abortion as Discrimination against Persons with Disabilities: Another Perspective on Current Constitutional Case in Poland. Forum Prawnicze, (6(68), 74–84. https://doi.org/10.32082/fp.6(68).2021.552

Abstrakt

On 22 October 2020, the Polish Constitutional Tribunal has declared provisions admitting eugenic abortion unconstitutional (case sign. K 1/20, not officially published yet). Tribunal stated that the said provisions sanction eugenic practices in relation to the unborn child deny respect and protection of human dignity (Art. 30) and the principle of legal protection of the life of every human being (Art. 38). Tribunal has not referred to another objection indicated in the MP?s motion that making the protection of unborn child?s right to life dependent on its health status was tantamount to illegal direct discrimination (Art 32). Nevertheless, it seems noteworthy to underline that a negative assessment of a disease, handicap, or disability is not legally tantamount to a negative assessment of the affected human being, their dignity and the value of their life. Human life valued so highly on normative grounds, regardless of the person?s health condition, means that the life of a conceived child with malformations should be protected under penal law to the same extent as the life of a conceived and properly developing child. The admissibility of selective abortion based on the health status of the foetus must be recognized as unacceptable, just as abortion based on gender, race or social origin of the foetus.

https://doi.org/10.32082/fp.6(68).2021.552
PDF (English)

Bibliografia

Bar-Tal, Daniel. "Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice." In Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions, edited by Daniel Bar-Tal, Carl Friedrich Graumann, Arie W. Kruglanski, and Wolfgang Stroebe, 168-182. New York: Springer Science & Business Media, 2013.

Bar-Tal, Daniel, Hammack, Philip. "Conflict, Delegitimization, and Violence." In The Oxford Handbook of Intergroup Conflict, edited by Linda R. Tropp, 29-52. Oxford University Press, 2012.

Bosak, Maria. "Zasada równości w Konstytucji RP i w prawie międzynarodowym." Ius et Administratio, no. 3 (2005), 43-54.

Bosek, Leszek. "Konstytucyjne podstawy prawa biomedycznego w orzecznictwie TK." Zeszyty Prawnicze BAS, vol. 22 (2009), 9-31.

Davies, Margaret. "Exclusion and the Identity of Law." Macquarie Law Journal, vol. 5 (2005), 5-30.

Downie, Robin. Disability and Healthcare: Some Philosophical Questions. In Inspiring a Medico-legal Revolution: Essays in Honour of Sheila, edited by Pamela M. Ferguson, and Graeme T. Laurie, 109-124. New York: Routledge, 2016.

Falski, Jacek. "Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego." Państwo i Prawo, no. 1 (2000), 49-54.

Garlicki, Leszek. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Wolters Kluwer Polska, 2006.

Grzymkowska, Maja. Standardy bioetyczne w prawie europejskim. Lex, 2009.

Harris, Lasana, Fiske, Susan. "Social Neuroscience Evidence for Dehumanized Perception." European Review of Social Psychology, vol. 20 (2009), 192-231.

Haslam, Nick. "Dehumanization: An Integrative Review." Personality and Social Psychology Review, vol. 10 (2006), 252-264.

Jabłońska, Julita. "Prawo do integralności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej." In Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, edited by Jelena Kondratiewa-Bryzik, and Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Lex, 2013.

Kato, Masao. Women's Rights?: The Politics of Eeugenic Abortion in Modern Japan. Amsterdam: University Press, 2009.

Kaufmann, Paulus, Kuch, Hannes, Neuhauser, Christian, and Webster, Elaine. Humiliation, Degradation, Dehumanization: Human Dignity Violated, Springer, 2010.

Kowalski, Grzegorz. "Warunki dopuszczalności przerywania ciąży a prawna ochrona życia poczętego." In Dziecko. Studium interdyscyplinarne, edited by Guz, Tadeusz, Marzec, Paweł, Sowińska Ewa, and Szczurko, Elżbieta, eds. Dziecko. Studium interdyscyplinarne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Królikowski, Michał. "Problem interpretacji tzw. przesłanki eugenicznej stanowiącej o dopuszczalności zabiegu przerwania ciąży." In Współczesne wyzwania bioetyczne, edited by Leszek Bosek, and Michał Królikowski, 175-183.Warszawa: C.H. Beck, 2010.

Łabno, Anna. "Zasada równości i zakaz dyskryminacji." In Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, edited by Leszek Wiśniewski, 2006, 35-51.

Mikkola, Mari. The Wrong of Injustice: Dehumanization and Its Role in Feminist Philosophy, Oxford University Press 2016.

Nawrot, Oktawian. Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy. Warszawa: Oficyna, 2011.

"Parliamentary Inquiry into Abortion on the Grounds of Disability," 2013. Accessed January 20, 2021. https://dontscreenusout.org/wp-content/uploads/2016/02/Abortion-and-Disability-Report-17-7-13.pdf

Roncarti, Alessandra, Perez, Juan, Ravenna, Marcella, and Navarro-Pertus, Esperanza. "Mixing Against Nature: Ontologization of Prohibited Interethinic Relationships." International Journal of Psychology, vol. 44/1(2009), 12-19.

Saxton, Marsha. "Disability Rights and Selective Abortion." In The Disabilities Studies Reader, edited by Lennard J. Davis, 105-116. New York: Routledge, 2013.

Solinger, Rickie, ed. Abortion Wars: A Half Century of Struggle 1950-2000. University of California Press, 1998.

Tileaga, Cristian. "Discourse, Dominance, and Power Relations: Inequality as a Social and International Object." Ethnicities, vol. 4(2006), 476-497.

Winczorek, Piotr. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber, 2000.

Zamperini, Adriano, Menegatto, Maria Luisa. "Giving Voice to Silence: A Study of State Violence in Bolzaneto Prison during the Genoa G8 Summit." In Conflict and Multimodal Communication: Social Research and Machine Intelligence, edited by Francesca D'Errico, Isabella Poggi, Alessandro Vinciarelli, and Laura Vincze, 185-206. Roma: Springer, 2015.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Forum Prawnicze

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##