Recenzenci

Recenzenci w kolejności alfabetycznej:

 1. Prof. nadzw. Agnieszka Bień-Kacała, UMK
 2. Prof. nadzw. Andrzej Bisztyga, UZ
 3. Prof. nadzw. Jerzy Ciapała, USz
 4. Prof. nadzw. Aldona Domańska, UŁ
 5. Prof. zw. Dariusz Dudek, KUL
 6. Prof. nadzw. Krzysztof Grajewski, UG
 7. Prof. nadzw. Mariusz Jabłoński, UAM
 8. Prof. nadzw. Elżbieta Morawska, UKSW
 9. Prof. nadzw. Anna Rakowska-Trela, UŁ
 10. Prof. nadzw. Konrad Składowski, UŁ
 11. Prof. nadzw. Tomasz Stawecki, UW
 12. Prof. nadzw. Piotr Uziębło, UG
 13. Prof. nadzw. Marcin Wiącek, UW