Konstytucja

Przegląd Konstytucyjny to czasopismo z zakresu prawa konstytucyjnego, w którym publikowane są teksty polskich i zagranicznych konstytucjonalistów dotyczące m.in. Konstytucji RP, zasad konstytucyjnych, demokracji, rządów prawa oraz praw i wolności jednostki. Autorzy publikujący na łamach Przeglądu Konstytucyjnego często poruszają zagadnienia dotyczące trzeciej władzy, w tym problemu niezależności sądów i Trybunału Konstytucyjnego.  Zagadnienia dotyczące sądów i trybunałów stały się szczególnie aktualne w związku z kryzysem konstytucyjnym, który obserwujemy w Polsce od 2015 r. Kryzys ten rozpoczął się od działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej skierowanych przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, a następnie objął niezależne sądy, w tym Sąd Najwyższy. Ów kryzys konstytucyjny wywołał dyskusję na temat kondycji polskiej demokracji oraz funkcjonowania w praktyce idei demokratycznego państwa prawnego, której koniecznym elementem są rządy prawa.

Mamy nadzieję, że Przegląd Konstytucyjny będzie stanowił ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo czasopismo to nawiązuje do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. Komitet Redakcyjny Przeglądu Konstytucyjnego tworzą osoby, które do marca 2016 r. tworzyły Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. W Radzie Programowej naszego czasopisma zasiadają wybitni przedstawiciele polskich konstytucjonalistów, specjaliści w zakresie problematyki Konstytucji RP, zasad konstytucyjnych, demokracji, rządów prawa oraz praw i wolności jednostki.

Do publikacji w Przeglądzie Konstytucyjnych zachęcamy wszystkich konstytucjonalistów oraz osoby zainteresowane prawem konstytucyjnym. Łamy naszego czasopisma otwieramy również dla osób zainteresowanych zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Chcielibyśmy, aby na łamach Przeglądu Konstytucyjnego poruszane były istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu, w tym kwestie dotyczące zasad konstytucyjnych, demokracji, rządów prawa oraz praw i wolności jednostki. Liczymy nie tylko na autorów, którzy wcześniej zamieszczali swoje teksty na łamach Przegląd Sejmowego, ale również na młodych konstytucjonalistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność naukową.

Na łamach Przeglądu Konstytucyjnego publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Zapraszamy zatem również do publikacji w naszym czasopiśmie konstytucjonalistów zagranicznych. Mamy nadzieję, że ich udział we współtworzeniu Przeglądu Konstytucyjnego wzbogaci naszą dyskusję dotyczącą problematyki Konstytucji, zasad konstytucyjnych, demokracji, rządów prawa oraz praw i wolności jednostki. Zapraszamy do współpracy również osoby zaangażowane w proces bezpośredniego stosowania Konstytucji, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Chcielibyśmy, aby teksty publikowane na łamach Przeglądu Konstytucyjnego służyły budowaniu kultury konstytucyjnej w świadomości społecznej, a więc w świadomości zarówno tych, którzy prawo tworzą i je stosują, jak również tych, których sytuację prawną, w tym prawa, wolności i obowiązki prawo reguluje.