Rada Programowa

Prof. Rainer Arnold, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy

Prof. Melina Decaro, Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, Włochy

Prof. Kazimierz Działocha, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska

Dr. Ondrej Hamuľák, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy 

Prof. Ewa Gdulewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. Marian Grzybowski, Uniwerystet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Prof. Gabor Halmai, European University Institute we Florencji Włochy

Prof. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska

Prof. Xavier Philippe, Paris I - Sorbonne, Francja

Prof. Wojciech Sadurski, Uniwersytet Warszawski, Polska oraz Uniwersytet w Sydney, Australia

Prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. Janusz Trzciński, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

Prof. Jan Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska

Prof. Roman Wieruszewski, Polska Akademia Nauk, Polska