Gajda, A. (2018). Nadanie Profesorowi Andrzejowi Szmytowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, red. Jurij Boszycki, Anna Rytel-Warzocha, Gdańsk, Kijów 2018, ss. 200. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 118–121. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/52