Kawczyńska, M. (2018). Odesłanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów ? ocena z perspektywy prawa Unii Europejskiej. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 86–117. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/51