Sprawozdanie z 60. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego ?Skutki prawne naruszeń konstytucji? (Kliczków, 11?13 czerwca 2018 r.)
PDF

Jak cytować

Krzemiński, M. (2018). Sprawozdanie z 60. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego ?Skutki prawne naruszeń konstytucji? (Kliczków, 11?13 czerwca 2018 r.). Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 122–127. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/53