Nadanie Profesorowi Andrzejowi Szmytowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, red. Jurij Boszycki, Anna Rytel-Warzocha, Gdańsk, Kijów 2018, ss. 200
PDF

Jak cytować

Gajda, A. (2018). Nadanie Profesorowi Andrzejowi Szmytowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, red. Jurij Boszycki, Anna Rytel-Warzocha, Gdańsk, Kijów 2018, ss. 200. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 118–121. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/52
PDF

Bibliografia

Gajda A., Nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, red. Andrzej Szmyt, Anna Rytel-Warzocha, Gdańsk 2017, ss. 270, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 3.

Gajda A., Rytel-Warzocha A., Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Leszka Garlickiego, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 2.

Szmyt A., Rytel-Warzocha A., Doktorat honoris causa jako instytucja akademicka, w: Nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, red. A. Szmyt, A. Rytel-Warzocha, Gdańsk 2017.