Organy samorządu terytorialnego wobec nadrzędności konstytucji ? jak władza lokalna postrzega skutki odmowy publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego
PDF

Słowa kluczowe

the supremacy of the Constitution
irect application of the Constitution
publication of the Constitutional Tribunal’s judgment
control over the legality of resolutions of local government bodies
(declaration), authority act

Jak cytować

Chmielarz-Grochal, A., & Sułkowski, J. (2018). Organy samorządu terytorialnego wobec nadrzędności konstytucji ? jak władza lokalna postrzega skutki odmowy publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 66–85. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/49

Abstrakt

In this paper, we present how the local authority perceives the effects of a refusal to publish judgments of the Constitutional Tribunal. We claim the resolutions of the local government bodies created none new legal situation (they did not create any obligation) because this result directly from Article 190 Section 1 of the Constitution of the Republic of Poland. The obligation to apply the law resulting from the primacy of the Constitution in accordance with the basic law, connected with implementing the principle of direct application of constitutional provisions, also means the obligation of the authorities to comply with the judgments of the Constitutional Tribunal as the guardian of that supremacy.

In our opinion, the resolutions of the local government bodies were not of the nature of acts of power and therefore the considerations of administrative courts that questioned the legality of these acts due to the lack of legal grounds to take them were irrelevant. Therefore, there were no arguments to exclude these resolutions from the legal system based on the arguments presented by these courts.

PDF

Bibliografia

Bożyk S., Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, w: Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2008.

Bożyk S., Konstytucja, Białystok 1999.

Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994.

Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 1995, z. 6.

Galster J., O zjawisku fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym, w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.

Sokolewicz W., Nowa rola konstytucji w postsocjalistycznych państwach Europy, „Państwo i Prawo” 2000, z. 10.

Szewczyk M., Szewczyk E., Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014.

Tuleja P., Źródła prawa, w: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2004.

Volkmar D., Allgemeiner Rechtssatz und Einzelakt. Versuch einer begrifflichen Abgrenzung, Berlin 1962.

Wyrzykowski M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, w: Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.