Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ, redaktor naczelny

Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, sekretarz redakcji

Dr Sebastian Kubas, sekretarz redakcji

Prof. dr hab. Leszek Garlicki, UW

Prof. dr hab. Mirosław Granat, UKSW

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, UG

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK

Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG

Prof. dr hab. Marek Zubik, UW