Kontakt
Uniwersytet Jagielloński
31‒007 Kraków, ul. Gołębia 24

Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
31‒005 Kraków, ul. Bracka 12/3

Główna osoba do kontaktu

Sekretariat Redakcji

Wsparcie techniczne

Kontakt dla Czytelników i dystrybutorów