Przegląd Konstytucyjny - wersja archiwalna czasopisma

Aktualny numer

Nr 4 (2021)
Opublikowany lutego 1, 2022

Uwaga, wersja archiwalna czasopisma. Aktualna strona to: https://www.ejournals.eu/Przeglad-Konstytucyjny/

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

Wyświetl wszystkie wydania

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Liczymy nie tylko na autorów, którzy wcześniej zamieszczali swoje teksty na łamach Przegląd Sejmowego, ale również na tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność naukową.

Wydawcami Przeglądu Konstytucyjnego są Uniwersytet Jagielloński i Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

Przegląd Konstytucyjny jest indeksowany w trzech bazach: ERIH PLUS, CEJSH oraz CEEOL.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki: 70 punktów.

ISSN: 2544-2031