1.
Skoczylas D. Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19. FP [Internet]. 7 lipiec 2021 [cytowane 18 styczeń 2022];(3(65). Dostępne na: https://journals.law.uj.edu.pl/forum_prawnicze/article/view/388