Skoczylas, Dominika. „Obowiązek sformułowania Wniosku O udostępnienie Informacji Publicznej W sposób Precyzyjny I Jasny. Glosa aprobująca Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 17 Stycznia 2020 r., I OSK 587/19”. Forum Prawnicze, no. 3(65) (lipiec 7, 2021). Udostępniono styczeń 18, 2022. https://journals.law.uj.edu.pl/forum_prawnicze/article/view/388.