Pawłowski, Sławomir Piotr. „Glosa aprobująca Do Wyroku TK Z Dnia 7 Marca 2018 r., Sygnatura Akt K 2/17”. Forum Prawnicze, no. 2(52) (grudzień 16, 2019): 92–104. Udostępniono sierpień 20, 2022. https://journals.law.uj.edu.pl/forum_prawnicze/article/view/214.