Maroń, G. „O Pojmowaniu Religii W Polskim porządku Prawnym”. Forum Prawnicze, nr 3(65), lipiec 2021, doi:10.32082/fp.3(65).2021.366.