Pawłowski, S. P. „Glosa aprobująca Do Wyroku TK Z Dnia 7 Marca 2018 r., Sygnatura Akt K 2/17”. Forum Prawnicze, nr 2(52), grudzień 2019, s. 92-104, doi:10.32082/fp.v2i52.214.