[1]
R. Kubiak, „Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, FP, nr 3(65), lip. 2021.