[1]
A. Słysz, „Zwolnienie od podatku od nieruchomości części lotniczych lotnisk użytku publicznego”, FP, nr 3(65), lip. 2021.